JA CZYTAM! 

To kampania społeczna, której celem głównym jest wywołanie mody na czytanie przez:

• Organizację w szkołach Dyskusyjnych Klubów Edukacyjnych.

 

• Udostępnienie tekstów współczesnych twórców traktujących o problemach istotnych dla wybranych

grup wiekowych dzieci i młodzieży (wywołanie zainteresowania)

 

• Przygotowanie merytoryczne nauczycieli do prowadzenia DKE przez udział w kursach internetowych (kompetencja animatora edukacji).

 

Cel główny projektu:

• Wywoływanie mody na czytanie – jestem dumny, bo czytam

• Uczynienie czytania i dialogu potrzebą edukacyjną dzieci i młodzieży – czytam, bo chcę, a nie czytam, bo muszę

 

Cele szczegółowe projektu:

• Rozwijanie czytelnictwa

• Rozwijanie kompetencji dyskutowania

• Usprawnianie umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu

 

 

 

W ramach kampanii Ja czytam ,w szkole  realizowany jest projekt CZYTAM, BO LUBIĘ.  Grupa uczniów spotyka się co dwa tygodnie w bibliotece szkolnej i przy herbacie i ciastkach, dzieli się swoimi refleksjami na temat ulubionych książek.Co nas łączy? Czytanie to nasza pasja, sposób na spędzanie wolnego czasu . Lubimy różne typy książek: od przygodowych, młodzieżowych. romansów, po fantastykę. Wolimy książki "papierowe" ,          e-booki nie sprzyjają tworzeniu swoistego klimatu czytania. Wracamy do ukochanych książek, zaznaczamy ciekawe fragmenty, przepisujemy piękne zdania - słowem książki łączą pokolenia.

  W swoim gronie czujemy się fantastycznie, możemy porozmawiać na każdy temat, szanujemy swoje gusta i poglądy, słuchamy tego co mamy do powiedzenia i uczymy się trudnej sztuki dyskutowania.